Πρέβεζα: Κούρεμα χρέους δανειολήπτη κατά 65% και προστασία της κύριας κατοικίας

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας που εκδόθηκε αυτή την εβδομάδα, κατ’ έφεση, σε περίπτωση αστυνομικού, με τρία παιδιά και σύζυγο εργαζόμενη ως...
ιδιωτική υπάλληλο, απέρριψε την έφεση της τράπεζας και επικύρωσε την πρωτόδικη δικαστική απόφαση, η οποία κουρεύει το χρέος του σε ποσοστό 65%!

Συγκεκριμένα ενώ η συνολική του οφειλή ανήρχετο μαζί με τους τόκους σε 180.000,00 € καλείται πλέον ο συγκεκριμένος δημόσιος υπάλληλος, οριστικά και τελεσίδικα να πληρώσει μόλις 60.600,00 € σε βάθος χρόνου 20 ετών προστατεύοντας ταυτόχρονα την κυρία κατοικία του.

Όπως δήλωσε στο pamepreveza.gr η κ. Ουρανία Σιάρκου που χειρίζονταν την συγκεκριμένη υπόθεση, τα ίδια ακριβώς πράγματα είχε δεχθεί και η πρωτόδικη απόφαση που είχε εκδοθεί από το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑ

Χαρτής Λευκάδας - Lefkada Map